Preduzetnici i paušalci

Naši klijenti su mikro i mala preduzeća i preduzetničke radnje. Takvi su nam kapaciteti, i sa ovakvim klijentima želimo da ostvarujemo saradnju. Ne radimo za “velike” firme jer za nas klijenti nisu samo brojke na računaru, već ljudi i porodice koje žive od ovih poslova.

Delatnost naših klijenata je šarenolika od menjačnica, izdavačkih kuća, udruženja, salona i medicinskih ordinacija do IT preduzeća, proizvodnje, i otkupa sekundarnih sirovina.

Usluge:

 • Vođenje glavne knjige
 • Vođenje analitičkih evidencija (kupci, dobavljači, ios)
 • Obračun PDV
 • Izrada kalkulacija robe
 • Fakturisanje usluga i robe
 • Obračun zarada i pripadajućih doprinosa
 • Prijava – odjava radnika (rad na portalu CROSO)
 • Vođenje blagajne
 • Izrada ugovora o radu, ugovora o delu i autorskih ugovora i zakupa
 • Obračun amortizacije
 • Izrada godišnjih računa (BILANS STANJA, BILANS USPEHA I STATISTIČKI ANEX)
 • Izrada poreskih bilansa  i PDP godišnjih prijava

E-usluge

Maksimalno koristimo benefite koje donosi tehnologija i zbog toga svojim klijentima nudimo mogućnost da sve usluge dobiju elektronskim putem, bez potrebe dolaska u agenciju.