Jednokratne usluge

Ove usluge prvenstveno radimo za paušalce, jer njima nije potrebno vođenje poslovnih knjiga ali je potrebno da budu povezani sa portalom Poreske uprave zato što im poreska rešenja stižu u “e-poresko sanduče”. Na taj način saznaješ koliko je potrebno da platiš državi poreza i doprinosa.

Radimo i izradu završnih računa za obveznike kao što su poslovna udruženja, udruženja stanara i druge neprofitne organizacije.